Klasyfikacje produktów

KLASYFIKACJA WKŁADEK BĘBENKOWYCH

Norma PN-EN 1303:2007
Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków
Na przykładzie wkładki R7
Certyfikat IMP nr 4736 – Norma PN-EN 1303:2007

kolejność pozycji123456789
Cechy
wyrobu
Kategoria
użytkowania
TrwałośćCiężar
drzwi
Odporność ogniowaBezpieczeństwoOdporność
na korozję i temperaturę
Zabezpieczenie
kodu
Odporność
na atak
Odporność
na włamanie
Klasy
wyrobu
16000b62C


Kolejność
pozycji
Cechy wyrobuKlasa wyrobu
1Kategoria
użytkowania
Klasa 1: małe prawdopodobieństwo występowania niewłaściwego użytkowania
2Trwałość Klasa 4: 25 000 cykli
Klasa 5: 50 000 cykli
Klasa 6: 100 000 cykli
3Ciężar drzwi Klasa 0: brak wymagań
4Odporność
ogniowa
Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Klasa 1: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych pod warunkiem pozytywnej oceny udziału wkładki bębenkowej w odporności ogniowej określonych zestawów drzwiowych przeciwpożarowych/dymoszczelnych
5Bezpieczeństwo Klasa 0: brak wymagań
6Odporność na
korozję i temperaturę
Klasa 0: brak wymagań dotyczących odporności na korozję, brak wymagań dotyczących temperatury
Klasa A: wysoka odporność na korozję, brak wymagań dotyczących temperatury
Klasa B: brak wymagań dotyczących odporności na korozję, wymaganie dotyczące temperatury: od -20ºC do +80ºC
Klasa C: wysoka odporność na korozję, wymaganie dotyczące temperatury: od -20ºC do +80ºC
7Zabezpieczenie kodu Sześć klas zabezpieczenia zgodnie z Tabelą 9 normy PN-EN 1303:2007
Klasa 1 – bardzo niskie - Klasa 6 – bardzo wysokie
8Odporność na atak Klasa 0: brak odporności na wiercenie i na atak mechaniczny
Klasa 1: 3/5 minutowa odporność na wiercenie, odporność na atak zgodnie z Tabelą 10 normy PN-EN 1303:2007
Klasa 2: 5/10 minutowa odporność na wiercenie, odporność na atak mechaniczny zgodnie z Tabelą 10 normy PN-EN 1303:2007
9Odporność na włamanie wg Instytutu Mechaniki Precyzyjnej KT/402/IMP/2009 Klasa A: niska
Klasa B: średnia
Klasa C: wysoka
Autoryzowany dystrybutor ISEO w Polsce - Novet Sp. Jawna Kaczmarek i Wspólnicy, 95-030 Rzgów, Gospodarz ul. Cegielniana 15, tel.: +48 42 214 29 33 fax: +48 42 214 29 35 e-mail: bok@novet.eu