Klasyfikacje produktów

KLASYFIKACJA ZAMKNIĘĆ PRZECIWPANICZNYCH

Norma PN-EN 1125:2009
Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych
Na przykładzie zamknięcia Idea Base
Certyfikat Warrington nr 1121 (Norma BS EN 1125:2008)

Wersja podstawowa:

kolejność pozycji12345678910
Cechy
wyrobu
Kategoria
użytkowania
TrwałośćCiężar
drzwi
Odporność ogniowaBezpieczeństwoOdporność
na korozję
ZabezpieczenieWystawanie drążka/listwyrodzaj
uruchamiania
Miejsce aplikacji
Klasy
wyrobu
376a1422aa

Wersja do drzwi przeciwpożarowych:

kolejność pozycji12345678910
Cechy
wyrobu
Kategoria
użytkowania
TrwałośćCiężar
drzwi
Odporność ogniowaBezpieczeństwoOdporność
na korozję
ZabezpieczenieWystawanie drążka/listwyrodzaj
uruchamiania
MIejsce aplikacji
Klasy
wyrobu
376b1422aa


Kolejność
pozycji
Cechy wyrobuKlasa wyrobu
1Kategoria
użytkowania
Klasa 3: wysoka częstotliwość użytkowania (budynki użyteczności publicznej)
2Trwałość Klasa 6: 100 000 cykli
Klasa 7: 200 000 cykli
3Ciężar drzwi Klasa 5: drzwi do 100 kg
Klasa 6: drzwi do 200 kg
Klasa 7: drzwi powyżej 200 kg
4Odporność
ogniowa
Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Klasa A: odpowiednie do stosowania w drzwiach dymoszczelnych wg wymagań rozdziału B.1 normy
Klasa B: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych wg normy EN 1634-1
5Bezpieczeństwo Klasa 1: bezpieczne (klasa najwyższa)
6 Odporność na
korozję
Klasa 3: wysoka odporność
Klasa 4: bardzo wysoka odporność
7Zabezpieczenie Klasa 2: podstawowa
8Wystawanie drążka/listwy Klasa 1: wystawanie do 150 mm (duże)
Klasa 2: wystawanie do 100 mm (standardowe)
9Rodzaj uruchamiania Klasa A: uruchamiane drążkiem naciskowym
Klasa B: uruchamiane listwą naciskową
10Miejsce aplikacji Klasa A: drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, skrzydło czynne lub bierne
Klasa B: tylko drzwi jednoskrzydłowe
Klasa C: drzwi dwuskrzydłowe, tylko skrzydło bierne
Autoryzowany dystrybutor ISEO w Polsce - Novet Sp. Jawna Kaczmarek i Wspólnicy, 95-030 Rzgów, Gospodarz ul. Cegielniana 15, tel.: +48 42 214 29 33 fax: +48 42 214 29 35 e-mail: bok@novet.eu