Kategorie:

Systemy klucza

systemy klucza iseo

Plan systemu

Aby pobrać formularz planu systemu w formacie pdf kliknij tutaj.

Aby pobrać instrukcję wypełniania formularza w formacie PDF kliknij tutaj

Jeden klucz do wszystkich drzwi

Wkładki bębenkowe mogą zostać wykonane w tzw. Systemie Jednego Klucza (Master Key). Oznacza to, że wszystkie drzwi w domu, budynku mieszkalnym lub budynku użyteczności publicznej mogą być otwierane przez właściciela systemu jednym kluczem. Innym użytkownikom nadaje się dostęp do określonych pomieszczeń.

Przed zamówieniem systemu należy zdecydować się na typ wkładki, ponieważ w jednym systemie nie można używać wkładek różnego typu. Na przykład cały system może być wykonany na wkładkach F5, ale nie można zastosować kilku wkładek typu F5 i kilku wkładek typu R6. O różnicach pomiędzy typami wkładek czytaj tutaj.

Natomiast wkładki w systemie mogą różnić się długością (długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi) i rodzajem (wkładki dwustronne, jednostronne, z gałką). Częścią systemu mogą być również kłódki.

System może być rozbudowywany o kolejne wkładki oraz modyfikowany. W przypadku zgubienia klucza przez użytkownika można dokonać rekombinacji kodu wkładki, najczęściej nie ma konieczności wymiany wkładki na nową.

System klucza ujednoliconego

Jeden klucz otwiera więcej niż jedną wkładkę. To najprostsza wersja systemu, gdzie wszystkie wkładki otwierane są tym samym kluczem. Ilość kluczy oraz ilość wkładek w systemie może być dowolna. System taki najczęściej stosuje się w domach prywatnych, gdzie wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich pomieszczeń, np. furtki, garażu, pomieszczenia gospodarczego, czy drzwi wejściowych.

system klucza ujednoliconego
KA – wkładki o tej samej kombinacji

System zamka centralnego

Każdy klucz otwiera własną wkładkę oraz tzw. wkładkę centralną. System taki stosuje się najczęściej w budynkach mieszkalnych. Wkładką centralną jest wtedy wkładka w drzwiach wejściowych, w furtce do śmietnika, czy do garażu, natomiast wkładki indywidualne to wkładki do drzwi poszczególnych mieszkań.

system klucza ujednoliconego
KD – wkładki o różnych kombinacjach
CK – wkładka centralna

System klucza grupowego Master Key

Każda wkładka jest otwierana kluczem indywidualnym oraz nadrzędnym kluczem grupowym lub nadrzędnymi kluczami grupowymi i kluczami generalnymi. System projektuje się w ten sposób, że określonym użytkownikom umożliwia się otwieranie określonych wkładek (drzwi). W dalszym ciągu użytkownik posługuje się jednym kluczem, ale ma dostęp jedynie do wybranych pomieszczeń.

Systemy klucza grupowego mogą różnić się stopniem skomplikowania. Poniżej przedstawione są ich rodzaje.

Najprostsza wersja systemu to taka, gdzie każda wkładka jest otwierana przez klucz indywidualny oraz przez klucz generalny. Taki system stosuje się najczęściej w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach, szpitalach, czy w budynkach biurowych. Klucz otwierający wszystkie pomieszczenia w budynku jest niezwykle użyteczny w sytuacji nagłego zagrożenia, kiedy należy przeprowadzić szybką akcję ewakuacyjną.

system klucza Master Key
KD – wkładki o różnych kombinacjach
MK – klucz generalny

Bardziej zaawansowane wersje systemu obejmują łączenie drzwi w grupy, do których oprócz kluczy indywidualnych przypisuje się również klucze grupowe i klucze generalne.

Każda wkładka jest otwierana przez klucz indywidualny, przez klucz grupowy oraz przez klucz generalny.

system Master Key o różnych kombinacjach
KD – wkładki o różnych kombinacjach
MK1, MK2 - klucze grupowe master key
GMK – klucz generalny

Każda wkładka jest otwierana przez klucz indywidualny , klucze grupowe, nadrzędne klucze grupowe oraz przez klucz generalny.

system klucza 3 mk
KD – wkładki o różnych kombinacjach
MK1, MK2, MK3, MK4 – klucze grupowe Master Key
GMK1, GMK2 – nadrzędne klucze grupowe
GGMK – klucz generalny

Klucze grupowe należące do różnych grup wkładek mogą otwierać wkładki z innej niż własna grupy.

systemy klucza Master key do różnych wkładek
KD – wkładki o różnych kombinacjach
MK1, MK2 – klucze grupowe Master Key pierwszej grupy wkładek
MK3 – klucz grupowy drugiej grupy wkładek
GMK1 – nadrzędny klucz grupowy
GGMK – klucz generalny

Autoryzowany dystrybutor ISEO w Polsce - Novet Sp. Jawna Kaczmarek i Wspólnicy, 95-030 Rzgów, Gospodarz ul. Cegielniana 15, tel.: +48 42 214 29 33 fax: +48 42 214 29 35 e-mail: bok@novet.eu