Klasyfikacje produktów

KLASYFIKACJA ZAMKÓW DRZWIOWYCH WIELOPUNKTOWYCH

Norma prEN 15685:2009
Multipoint locks
Na przykładzie zamka Multiblindo IS 7951
Certyfikat ICIM nr 046BE/0 (Norma prEN 15685:2009)

kolejność pozycji123456789
Cechy
wyrobu
Kategoria
użytkowania
TrwałośćCiężar
drzwi i
siła zamykania
Odporność ogniowaIdentyfikacja kluczaOdporność
na korozję i temperaturę
Zabezpieczenie
kodu
Zabezpieczenie
punktów ryglujących
Punkty
docisku
Klasy
wyrobu
3x8a0g701


Kolejność
pozycji
Cechy wyrobuKlasa wyrobu
1Kategoria
użytkowania
Klasa 1: lekkie warunki eksploatacji (domy, mieszkania prywatne)
Klasa 2: umiarkowane warunki eksploatacji (biura z ograniczonym dostępem publicznym)
Klasa 3: ciężkie warunki eksploatacji (budynki publiczne)
2Trwałość Klasa A: 50 000 cykli, bez obciążenia zapadki
Klasa B: 100 000 cykli, bez obciążenia zapadki
Klasa C: 200 000 cykli, bez obciążenia zapadki
Klasa D: 500 000 cykli, bez obciążenia zapadki
Klasa L: 100 000 cykli, obciążenie zapadki siłą 25 N
Klasa M: 200 000 cykli, obciążenie zapadki siłą 25 N
Klasa N: 500 000 cykli, obciążenie zapadki siłą 25 N
Klasa W: 100 000 cykli, obciążenie zapadki siłą 120 N
Klasa X: 200 000 cykli, obciążenie zapadki siłą 120 N
Klasa Z: 500 000 cykli, obciążenie zapadki siłą 120 N
3Ciężar drzwi i siła zamykająca Klasa 0: zamki bez zapadki
Klasa 1: drzwi do 100 kg, siła zamykająca do 50 N
Klasa 2: drzwi do 200 kg, siła zamykająca do 50 N
Klasa 3: drzwi powyżej 200 kg, siła zamykająca do 50 N
Klasa 4: drzwi do 100 kg, siła zamykająca do 25 N
Klasa 5: drzwi do 200 kg, siła zamykająca do 25 N
Klasa 6: drzwi powyżej 200 kg, siła zamykająca do 25 N
Klasa 7: drzwi do 100 kg, siła zamykająca do 15 N
Klasa 8: drzwi do 200 kg, siła zamykająca do 15 N
Klasa 9: drzwi powyżej 200 kg, siła zamykająca do 15 N
4Odporność
ogniowa
Klasa 0: nie dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
Klasa A: odpowiednie do stosowania w drzwiach dymoszczelnych wg wymagań z Załącznika A normy prEN 15685
Klasa B: odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych wg wymagań z normy EN 1634-1
5Identyfikacja klucza Klasa 0: brak wymagań
Klasa A: minimum 3 elementy zastawkowe
Klasa B: minimum 5 elementów zastawkowych
Klasa C: minimum 5 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji
Klasa D: minimum 6 elementów zastawkowych
Klasa E: minimum 6 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji
Klasa F: minimum 7 elementów zastawkowych
Klasa G: minimum 7 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji
Klasa H: minimum 8 elementów zastawkowych, rozszerzona liczba rzeczywistych kombinacji
6Odporność na
korozję i temperaturę
Klasa 0: odporność nieokreślona, brak wymagań temperaturowych
Klasa A: niska odporność, brak wymagań temperaturowych
Klasa B: średnia odporność, brak wymagań temperaturowych
Klasa C: wysoka odporność, brak wymagań temperaturowych
Klasa D: bardzo wysoka odporność, brak wymagań temperaturowych
Klasa E: średnia odporność, temperatura od -25ºC do +70ºC
Klasa F: wysoka odporność, temperatura od -25ºC do +70ºC
Klasa G: bardzo wysoka odporność, temperatura od -25ºC do +70ºC
7Zabezpieczenie i odporność na wiercenie Klasa 0: brak wymagań
Klasa 3: średnie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 4: wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 5: wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie
Klasa 6: bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 7: bardzo wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie
8Zabezpieczenie punktów ryglujących Klasa 0: brak wymagań
Klasa 1: minimalne zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 2: niskie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 3: średnie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 4: wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 5: wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie
Klasa 6: bardzo wysokie zabezpieczenie, bez odporności na wiercenie
Klasa 7: bardzo wysokie zabezpieczenie, odporny na wiercenie
9Punkty docisku Klasa 0: brak wymagań dotyczących siły dociskającej
Klasa 1: siła dociskająca 10 N
Klasa 2: siła dociskająca 25 N
Klasa 3: siła dociskająca 50 N
Klasa 4: siła dociskająca 120 N
Autoryzowany dystrybutor ISEO w Polsce - Novet Sp. Jawna Kaczmarek i Wspólnicy, 95-030 Rzgów, Gospodarz ul. Cegielniana 15, tel.: +48 42 214 29 33 fax: +48 42 214 29 35 e-mail: bok@novet.eu