kontakt:

Piktogramy


Certyfikat Zgodnościa
Produkt posiada Certyfikat Zgodności wydany przez niezależny instytut badawczy mający akredytację do poświadczania zgodności z normami. Certyfikat zawiera cyfrową klasyfikację produktu zgodnie z normą, która go dotyczy.


Deklaracja Zgodności
Produkt posiada Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta lub dystrybutora na zgodność z normą go opisującą.


Unijny Znak Zgodności
Produkt jest oznaczony Unijnym Znakiem Zgodności i spełnia wszystkie wymagania stawiane przez prawo wspólnotowe produktom tego typu.


Produkt został dopuszczony do stosowania w stolarce przeciwpożarowej.


Produkt został dopuszczony do stosowania na drogach ewakuacyjnych.

Autoryzowany dystrybutor ISEO w Polsce - Novet Sp. Jawna Kaczmarek i Wspólnicy, 95-030 Rzgów, Gospodarz ul. Cegielniana 15, tel.: +48 42 214 29 33 fax: +48 42 214 29 35 e-mail: bok@novet.eu